Nye toll & avgiftsgrenser for netthandel

Fra 1. januar 2020 ble toll- og avgiftsfritaket på varer under 350 kroner fjernet for alle næringsmidler og varer som har særavgift. Dette betyr at vi nå må betale merverdiavgift og eventuell toll og særavgift fra første krone for varer som defineres som næringsmidler, særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte.

Næringsmidler er f.eks. matvarer, godterier, brus, kosttilskudd og alt annet som kan konsumeres av mennesker.

Om varen er bestilt før nyttår

Selv om varene er bestilt før nyttår, men ankommer Norge etter årsskifte må man betale toll og avgifter.

Inkluderer både frakt og forsikring

Frakt- og forsikringskostnader skal inngå ved fastsettelse av varens verdi. Når du bestiller varer, bør du derfor sjekke nøye om beløpet du betaler for varen inkluderer frakt/forsikring eller om dette kommer i tillegg.

Et eksempel

Her følger et eksempler på ny totalpris ved tillegg av merverdiavgift (MVA) og særavgifter. Du bestiller tre kasser med brus fra utlandet og prisen inklusive frakt kommer på kr. 300,-

Varens pris inklusive frakt; (grunnlag for toll og avgifter) Kr. 300,-
+ Særavgift for alkoholfire drikkevarer:
4,91 kr pr. liter x (0,33 liter x 72 enheter)
Kr. 117,-
+ Grunnavgift på engangsemballasje:
1,23 kr pr. enhet, 72 enheter
Kr. 89,-
+ Miljøavgift på emballasje:
5,99 kr pr. enhet, 72 enheter
Kr. 431,-
= Grunnlag før moms Kr. 937,-
+ 15 % MVA Kr. 140,-
= Sum importavgifter (inklusive kjøpesum) Kr. 1077,-
+ Postens fortollingsgebyr Kr. 299,-
= Totalpris Kr. 1376,-

Dette må du betale når du handler på nett

  • Merverdiavgift: For næringsmidler skal du betale merverdiavgift (moms, MVA) på 15 prosent, og for andre varer 25 prosent. Du skal betale merverdiavgift selv om varen er tollfri.
  • Toll: De fleste varer har ikke toll. Forenklet sagt er det bare toll på klær og matvarer/næringsmidler. Tollsatsen kan variere ut fra type produkt og hvor varen er laget. Importkalkulatoren hos tolletaten gir deg svar på hvilken tollsats det er på en god del klær.
  • Særavgifter: I tillegg må det betales særavgifter for visse varer.
  • Pris for fortolling: Den som frakter varen (i de fleste tilfeller Posten) tar seg som regel betalt for fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar.

Det må betales avgifter for varen uavhengig av om man kjøper dem ny eller brukt.

Importkalkulator

Inne på tolldirektoratet sine nettsider kan man benytte en kalkulator som regner ut hvor mye man skal betale i toll og merverdiavgift for varer man bestiller fra utlandet. Kalkulatoren er oppdatert med de nye reglene som ble gjeldene fra 1.1.2020.

Slik blir varen fortollet

Når en vare blir sendt til Norge, skal den fortolles før du kan ta varen i bruk. Fortolling vil si utregning og betaling av merverdiavgift og eventuell toll eller særavgifter. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen.

Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen for deg) vil ofte automatisk fortolle varesendingen for deg. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tolletaten for deg.

Transportøren krever som regel betaling for lagringen og fortollingen. Transportørene kan ha ulike navn på dette. Posten kaller det "Pris på fortolling".

Når betaler du avgiftene?

I noen tilfeller må du betale avgiftene til transportøren før du får utlevert varene. Andre ganger utleverer transportøren varene, og du får en regning i etterkant. Det varierer hvor lang tid transportøren bruker på fortollingen, og du må spørre transportfirmaet du bruker om dette.

Som regel er varen ferdig fortollet når du mottar den. I enkelte tilfeller får du likevel varen før den er fortollet. Står det på pakken at du ikke skal åpne den før den er fortollet, eller er du av andre grunner usikker på om du kan ta varen i bruk, kan du ta kontakt med transportfirmaet du har brukt.

Bruk av fødselsnummer ved fortolling

Når du deklarerer en vare til Tolletaten, må du også oppgi fødselsnummeret ditt ved deklareringen. Hvis en annen enn du selv deklarerer varene på vegne av deg (for eksempel transportøren, når du handler på utenlandske nettsider), trenger vedkommende fødselsnummeret ditt i deklareringen til Tolletaten.

Du kan derfor bli bedt om å oppgi fødselsnummer (11 siffer) når du handler i utenlandske nettbutikker. Hvis du ikke ønsker å oppgi fødselsnummeret til nettbutikken, kan du spørre nettbutikken om du kan oppgi nummeret direkte til transportøren hvis han har behov for det.

Tilbakebetaling av avgiftene hvis du bytter eller angrer

Det er mulig å få tilbakebetalt (refundert) avgifter på varer du ikke skal ha. Det er også mulig å få tilbakebetalt avgifter når det er gjort en feil i fortollingen, og det er krevd opp for mye i avgifter.

Du kan fortolle selv

Du kan velge å fortolle varen selv. I praksis er det lite eller ingenting å spare på dette, da erfaring har vist at transportørene likevel tar seg betalt for lagring og ekspedering av sendingen.

Hvis det er særavgifter eller restriksjoner på varen, kan du ikke fortolle den selv.

Forbud og restriksjoner

Noen varer er forbudt å importere av privatpersoner. Andre varer har restriksjoner knyttet til seg. Det betyr at det du må ha en spesiell tillatelse eller lisens for å importere varen.

Mer om restriksjoner for slike varer finner du hos den myndigheten som er ansvarlig for regelverket. Eksempler på varer som har en restriksjon knyttet til seg (hvor du må sjekke regelverket):

Del på Facebook

Del artikkel

Kilder: