En ny og bedre nettguide og startside!

Gir brukeren en god oversikt og lyn-kjapp tilgang til de mest populære nettstedene og kildene brukt i Norge daglig. Alt nyttig samlet på en plass.

Aviser & Magasiner

Underholdene

Lokale nyhetskilder

Strømmetjenester & Film

Sosiale medier & E-Post

Nettbanker

Oppslag & hjelpemiddler

Utdanning - Skoler & Universitet

Vis listevisning...
Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Samisk høgskole
Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Stavanger Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
     
Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Oslomet – storbyuniversitetet

Universitetet i Sørøst-Norge

     

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges musikkhøgskole

Det teologiske menighetsfakultet

VID vitenskapelige høgskole

Universitetet i Sørøst-Norge

     

Forsvarets høgskole

Politihøgskolen

     

Ansgar Teologiske Høgskole

Høyskolen Kristiania

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Lovisenberg diakonale høgskole

Norges Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

     

Arkivakademiet

Barratt Due musikkinstitutt

Bergen arkitektskole

Bjørknes Høyskole

Norges dansehøyskole

Fjellhaug utdanningssenter

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Norsk barnebokinstitutt

NKI Nettstudier

Norsk Gestaltinstitutt

Norsk høgskole for helhetsterapi

Rudolf Steinerhøyskolen

Scandinavian School of Management

Skrivekunst-akademiet i Hordaland

Offentlige nettsteder

Vis flere...
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkivverket Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirek. Brønnøysundregistrene Datatilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og ikt

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Direktoratet for økonomistyring

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Husbanken

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Justervesenet

Kompetanse Norge

Konkurransetilsynet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kulturtanken

Kunst i offentlige rom

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Lånekassen

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk akkreditering

Norsk filminstitutt

Norsk kulturråd

Norsk nukleær dekommisjonering

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk polarinstitutt

Oljedirektoratet

Patentstyret

Pensjonstrygden for sjømenn

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Statens havarikommisjon for transport

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Statistisk sentralbyrå

Tolldirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Valgdirektoratet

Vegdirektoratet

Vegtilsynet

Kjøp & Salg

Medesin, velvære & helse

Klær, sko, skjønnhet & mote

Hus, hjem & hage

Reise, hotell & syden

Interesser & hobby

Aktuelt

Siste nytt fra NRK

  Visste du at...?

  Sitater & Ordtak

  Laster...

  '

  Noe lattervekkende

  Laster...